User Tools

Site Tools


30-16514-stevelia-la-gi

Stevelia
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi C. S. Shoemaker và D. H. Levy
Nơi khám phá Palomar
Ngày khám phá 11 tháng 11 năm 1990
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 16514
Tên thay thế 1990 VZ6
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.5043043
Viễn điểm quỹ đạo 3.7408241
Độ lệch tâm 0.1979975
Chu kỳ quỹ đạo 2015.4196398
Độ bất thường trung bình 41.01686
Độ nghiêng quỹ đạo 8.48106
Kinh độ của điểm nút lên 24.19038
Acgumen của cận điểm 71.26176
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.7

16514 Stevelia (1990 VZ6) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 11 tháng 11 năm 1990 bởi C. S. Shoemaker và D. H. Levy ở Palomar.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 16514 Stevelia
30-16514-stevelia-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)