User Tools

Site Tools


30-16516-efremlevitan-la-gi

16516 Efremlevitan (tên chỉ định: 1990 VR14) là một tiểu hành tinh vành đai chính. Nó được phát hiện bởi Lyudmila Chernykh ở Đài vật lý thiên văn Crimean gần Nauchnyj, Ukraine, ngày 15 tháng 11 năm 1990. Nó được đặt theo tên Efrem Pavlovich Levitan, a Russian astronomy teacher và writer.

  • Danh sách các tiểu hành tinh: 16001–17000
  • NASA JPL Cơ sở dữ liệu thiên thể nhỏ 16516 Efremlevitan
30-16516-efremlevitan-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)