User Tools

Site Tools


30-16518-akihikoito-la-gi

Akihikoito
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi T. Hioki và S. Hayakawa
Nơi khám phá Okutama
Ngày khám phá 16 tháng 11 năm 1990
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 16518
Tên thay thế 1990 WF
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9283362
Viễn điểm quỹ đạo 2.5791084
Độ lệch tâm 0.1443772
Chu kỳ quỹ đạo 1235.8023474
Độ bất thường trung bình 83.27700
Độ nghiêng quỹ đạo 4.52896
Kinh độ của điểm nút lên 130.82353
Acgumen của cận điểm 255.76010
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.5

16518 Akihikoito (1990 WF) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 16 tháng 11 năm 1990 bởi T. Hioki và S. Hayakawa ở Okutama.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 16518 Akihikoito
30-16518-akihikoito-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)