User Tools

Site Tools


30-16522-tell-la-gi

Tell
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi F. Borngen
Nơi khám phá Tautenburg
Ngày khám phá 15 tháng 1 năm 1991
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 16522
Tên thay thế 1991 AJ3
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 3.0211044
Viễn điểm quỹ đạo 3.3499690
Độ lệch tâm 0.0516184
Chu kỳ quỹ đạo 2076.6932030
Độ bất thường trung bình 176.12498
Độ nghiêng quỹ đạo 14.62135
Kinh độ của điểm nút lên 288.74574
Acgumen của cận điểm 14.84159
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.0

16522 Tell (1991 AJ3) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 15 tháng 1 năm 1991 bởi F. Borngen ở Tautenburg.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 16522 Tell
30-16522-tell-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)