User Tools

Site Tools


30-16524-hausmann-la-gi

Hausmann
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi F. Borngen
Nơi khám phá Tautenburg
Ngày khám phá 17 tháng 1 năm 1991
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 16524
Tên thay thế 1991 BB3
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.1211553
Viễn điểm quỹ đạo 2.7450065
Độ lệch tâm 0.1282019
Chu kỳ quỹ đạo 1386.2234571
Độ bất thường trung bình 201.36255
Độ nghiêng quỹ đạo 1.30287
Kinh độ của điểm nút lên 296.20888
Acgumen của cận điểm 191.90633
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.8

16524 Hausmann (1991 BB3) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 17 tháng 1 năm 1991 bởi F. Borngen ở Tautenburg.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 16524 Hausmann
30-16524-hausmann-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)