User Tools

Site Tools


30-16525-shumarinaiko-la-gi

Shumarinaiko
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi K. Endate và K. Watanabe
Nơi khám phá Kitami
Ngày khám phá 14 tháng 2 năm 1991
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 16525
Tên thay thế 1991 CU2
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0598531
Viễn điểm quỹ đạo 2.7362745
Độ lệch tâm 0.1410349
Chu kỳ quỹ đạo 1356.4054382
Độ bất thường trung bình 209.54937
Độ nghiêng quỹ đạo 2.43562
Kinh độ của điểm nút lên 7.78901
Acgumen của cận điểm 179.59158
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.3

16525 Shumarinaiko (1991 CU2) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 14 tháng 2 năm 1991 bởi K. Endate và K. Watanabe ở Kitami.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 16525 Shumarinaiko
30-16525-shumarinaiko-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)