User Tools

Site Tools


30-16552-sawamura-la-gi

Sawamura
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi K. Endate và K. Watanabe
Nơi khám phá Kitami
Ngày khám phá 16 tháng 9 năm 1991
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 16552
Tên thay thế 1991 SB
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0973748
Viễn điểm quỹ đạo 2.7441218
Độ lệch tâm 0.1335841
Chu kỳ quỹ đạo 1375.6973209
Độ bất thường trung bình 126.24416
Độ nghiêng quỹ đạo 2.48940
Kinh độ của điểm nút lên 216.53491
Acgumen của cận điểm 180.21620
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.8

16552 Sawamura (1991 SB) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 16 tháng 9 năm 1991 bởi K. Endate và K. Watanabe ở Kitami.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 16552 Sawamura
30-16552-sawamura-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)