User Tools

Site Tools


30-16555-nagaomasami-la-gi

Nagaomasami
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi K. Endate và K. Watanabe
Nơi khám phá Kitami
Ngày khám phá 31 tháng 10 năm 1991
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 16555
Tên thay thế 1991 US3
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.1616675
Viễn điểm quỹ đạo 2.9955277
Độ lệch tâm 0.1616887
Chu kỳ quỹ đạo 1512.4248220
Độ bất thường trung bình 47.97122
Độ nghiêng quỹ đạo 15.57406
Kinh độ của điểm nút lên 65.03369
Acgumen của cận điểm 272.87737
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.4

16555 Nagaomasami (1991 US3) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 31 tháng 10 năm 1991 bởi K. Endate và K. Watanabe ở Kitami.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 16555 Nagaomasami
30-16555-nagaomasami-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)