User Tools

Site Tools


30-16560-daitor-la-gi

16560 Daitor (provisional designation: 1991 VZ5) là một thiên thể Troia của Sao Mộc, trong nhóm Troia, và là một hành tinh vi hình. Nó được phát hiện bởi Eric Walter Elst ở Đài thiên văn La Silla, Chile ngày 2 tháng 11 năm 1991. Nó được đặt theo tên Daitor, một nhân vật thần thoại đã bị giết bởi Teucer trong chiến tranh thành Troia.

  • Danh sách các tiểu hành tinh: 16001–17000
  • NASA JPL Cơ sở dữ liệu thiên thể nhỏ 16560 Daitor
30-16560-daitor-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)