User Tools

Site Tools


30-16561-rawls-la-gi

Rawls
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Spacewatch
Nơi khám phá Kitt Peak
Ngày khám phá 3 tháng 11 năm 1991
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 16561
Đặt tên theo John Rawls
Tên thay thế 1991 VP7
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.7966046
Viễn điểm quỹ đạo 3.0714458
Độ lệch tâm 0.0468369
Chu kỳ quỹ đạo 1835.6682268
Độ bất thường trung bình 172.60650
Độ nghiêng quỹ đạo 14.20812
Kinh độ của điểm nút lên 212.67923
Acgumen của cận điểm 114.58370
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.7

16561 Rawls (1991 VP7) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 3 tháng 11 năm 1991 bởi Spacewatch ở Kitt Peak. Nó được đặt theo tên philosopher John Rawls.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 16561 Rawls
30-16561-rawls-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)