User Tools

Site Tools


30-16563-ob-la-gi

16563 Ob là một tiểu hành tinh vành đai chính với chu kỳ quỹ đạo là 2023.4526026 ngày (5.54 năm).[1]

Nó được phát hiện ngày 30 tháng 1 năm 1992.

  1. ^ “JPL Small-Body Database Browser”. NASA. Truy cập ngày 17 tháng 5 năm 2008. 
30-16563-ob-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)