User Tools

Site Tools


30-16564-coriolis-la-gi

Coriolis
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi E. W. Elst
Nơi khám phá Đài thiên văn Nam Âu
Ngày khám phá 30 tháng 1 năm 1992
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 16564
Đặt tên theo Gaspard-Gustave Coriolis
Tên thay thế 1992 BK2
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.7322877
Viễn điểm quỹ đạo 3.2254917
Độ lệch tâm 0.0827832
Chu kỳ quỹ đạo 1877.9328029
Độ bất thường trung bình 186.42452
Độ nghiêng quỹ đạo 10.33845
Kinh độ của điểm nút lên 158.32566
Acgumen của cận điểm 186.93495
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.9

16564 Coriolis (1992 BK2) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 30 tháng 1 năm 1992 bởi E. W. Elst ở Đài thiên văn Nam Âu.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 16564 Coriolis
30-16564-coriolis-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)