User Tools

Site Tools


30-16578-essjayess-la-gi

16578 Essjayess là một tiểu hành tinh vành đai chính với chu kỳ quỹ đạo là 1243.7042224 ngày (3.41 năm).[1]

Nó được phát hiện ngày 29 tháng 3 năm 1992 ở Đài thiên văn Siding Spring by D.I. Steel.

  • Danh sách các tiểu hành tinh
  • Hành tinh vi hình
  1. ^ “JPL Small-Body Database Browser”. NASA. Truy cập ngày 6 tháng 6 năm 2008. 
30-16578-essjayess-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)