User Tools

Site Tools


30-16590-brunowalter-la-gi

Brunowalter
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi F. Borngen và L. D. Schmadel
Nơi khám phá Tautenburg
Ngày khám phá 21 tháng 9 năm 1992
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 16590
Đặt tên theo Bruno Walter
Tên thay thế 1992 SM2
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.2507168
Viễn điểm quỹ đạo 2.8145988
Độ lệch tâm 0.1113222
Chu kỳ quỹ đạo 1472.1877360
Độ bất thường trung bình 74.22075
Độ nghiêng quỹ đạo 12.69474
Kinh độ của điểm nút lên 15.42400
Acgumen của cận điểm 219.28886
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.2

16590 Brunowalter (1992 SM2) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 21 tháng 9 năm 1992 bởi F. Borngen và L. D. Schmadel ở Tautenburg.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 16590 Brunowalter
30-16590-brunowalter-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)