User Tools

Site Tools


30-16594-sorachi-la-gi

Sorachi
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi K. Endate và K. Watanabe
Nơi khám phá Kitami
Ngày khám phá 16 tháng 10 năm 1992
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 16594
Đặt tên theo Sorachi District
Tên thay thế 1992 UL4
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.5112101
Viễn điểm quỹ đạo 2.7043821
Độ lệch tâm 0.0370374
Chu kỳ quỹ đạo 1538.1861111
Độ bất thường trung bình 356.25257
Độ nghiêng quỹ đạo 10.68924
Kinh độ của điểm nút lên 87.12367
Acgumen của cận điểm 200.38686
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.8

16594 Sorachi (1992 UL4) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 16 tháng 10 năm 1992 bởi K. Endate và K. Watanabe ở Kitami.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 16594 Sorachi
30-16594-sorachi-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)