User Tools

Site Tools


30-16599-shorland-la-gi

Shorland
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Yoshio Kushida và Osamu Muramatsu
Nơi khám phá đài thiên văn Nam Yatsugatake
Ngày khám phá 20 tháng 1 năm 1993
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 16599
Tên thay thế 1993 BR2
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.2962632
Viễn điểm quỹ đạo 3.4314658
Độ lệch tâm 0.1981942
Chu kỳ quỹ đạo 1770.2195087
Độ bất thường trung bình 60.50824
Độ nghiêng quỹ đạo 4.67108
Kinh độ của điểm nút lên 355.12555
Acgumen của cận điểm 124.62370
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.6

16599 Shorland (1993 BR2) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 20 tháng 1 năm 1993 bởi Yoshio Kushida và Osamu Muramatsu ở đài thiên văn Nam Yatsugatake.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 16599 Shorland
30-16599-shorland-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)