User Tools

Site Tools


30-16624-hoshizawa-la-gi

Hoshizawa
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi K. Endate và K. Watanabe
Nơi khám phá Kitami
Ngày khám phá 16 tháng 4 năm 1993
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 16624
Tên thay thế 1993 HX
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.2999544
Viễn điểm quỹ đạo 2.5162280
Độ lệch tâm 0.0449056
Chu kỳ quỹ đạo 1364.9219236
Độ bất thường trung bình 305.59297
Độ nghiêng quỹ đạo 3.05134
Kinh độ của điểm nút lên 133.68378
Acgumen của cận điểm 145.70848
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.9

16624 Hoshizawa (1993 HX) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 16 tháng 4 năm 1993 bởi K. Endate và K. Watanabe ở Kitami.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 16624 Hoshizawa
30-16624-hoshizawa-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)