User Tools

Site Tools


30-16625-kunitsugu-la-gi

Kunitsugu
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi K. Endate và K. Watanabe
Nơi khám phá Kitami
Ngày khám phá 20 tháng 4 năm 1993
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 16625
Tên thay thế 1993 HG1
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9704939
Viễn điểm quỹ đạo 2.3276105
Độ lệch tâm 0.0830870
Chu kỳ quỹ đạo 1150.7178977
Độ bất thường trung bình 257.70499
Độ nghiêng quỹ đạo 3.13557
Kinh độ của điểm nút lên 164.35840
Acgumen của cận điểm 74.08370
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.7

16625 Kunitsugu (1993 HG1) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 20 tháng 4 năm 1993 bởi K. Endate và K. Watanabe ở Kitami.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 16625 Kunitsugu
30-16625-kunitsugu-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)