User Tools

Site Tools


30-16626-thumper-la-gi

Thumper
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Spacewatch
Nơi khám phá Kitt Peak
Ngày khám phá 20 tháng 4 năm 1993
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 16626
Đặt tên theo Thumper
Tên thay thế 1993 HJ3
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.8062957
Viễn điểm quỹ đạo 2.9898443
Độ lệch tâm 0.0316674
Chu kỳ quỹ đạo 1802.0289043
Độ bất thường trung bình 114.87006
Độ nghiêng quỹ đạo 3.20392
Kinh độ của điểm nút lên 104.63717
Acgumen của cận điểm 352.46269
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.6

16626 Thumper (1993 HJ3) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 20 tháng 4 năm 1993 bởi Spacewatch ở Kitt Peak.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 16626 Thumper
30-16626-thumper-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)