User Tools

Site Tools


30-16641-esteban-la-gi

Esteban
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi C. S. Shoemaker và E. M. Shoemaker
Nơi khám phá Palomar
Ngày khám phá 16 tháng 8 năm 1993
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 16641
Tên thay thế 1993 QH10
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9848978
Viễn điểm quỹ đạo 2.6488564
Độ lệch tâm 0.1432874
Chu kỳ quỹ đạo 1288.1098941
Độ bất thường trung bình 99.81194
Độ nghiêng quỹ đạo 20.64232
Kinh độ của điểm nút lên 276.86405
Acgumen của cận điểm 25.23499
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.0

16641 Esteban (1993 QH10) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 16 tháng 8 năm 1993 bởi C. S. Shoemaker và E. M. Shoemaker ở Palomar.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 16641 Esteban
30-16641-esteban-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)