User Tools

Site Tools


30-16669-rionuevo-la-gi

Rionuevo
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi C. S. Shoemaker và D. H. Levy
Nơi khám phá Palomar
Ngày khám phá 8 tháng 12 năm 1993
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 16669
Tên thay thế 1993 XK3
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.7689600
Viễn điểm quỹ đạo 2.0982558
Độ lệch tâm 0.0851506
Chu kỳ quỹ đạo 982.0894974
Độ bất thường trung bình 180.14989
Độ nghiêng quỹ đạo 24.60403
Kinh độ của điểm nút lên 67.60434
Acgumen của cận điểm 329.04664
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.9

16669 Rionuevo (1993 XK3) là một tiểu hành tinh vành đai chính bên trong được phát hiện ngày 8 tháng 12 năm 1993 bởi C. S. Shoemaker và D. H. Levy ở Palomar.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 16669 Rionuevo
30-16669-rionuevo-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)