User Tools

Site Tools


30-16672-bedini-la-gi

Bedini
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi A. Boattini và M. Tombelli
Nơi khám phá Cima Ekar
Ngày khám phá 17 tháng 1 năm 1994
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 16672
Tên thay thế 1994 BA1
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.2303433
Viễn điểm quỹ đạo 2.9293131
Độ lệch tâm 0.1354683
Chu kỳ quỹ đạo 1513.5075504
Độ bất thường trung bình 206.81891
Độ nghiêng quỹ đạo 6.63607
Kinh độ của điểm nút lên 7.22462
Acgumen của cận điểm 75.93396
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.6

16672 Bedini (1994 BA1) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 17 tháng 1 năm 1994 bởi A. Boattini và M. Tombelli ở Cima Ekar.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 16672 Bedini
30-16672-bedini-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)