User Tools

Site Tools


30-16682-donati-la-gi

Donati
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi M. Cavagna và V. Giuliani
Nơi khám phá Sormano
Ngày khám phá 18 tháng 3 năm 1994
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 16682
Đặt tên theo Giovanni Battista Donati
Tên thay thế 1994 FB
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.1304305
Viễn điểm quỹ đạo 2.3570383
Độ lệch tâm 0.0504979
Chu kỳ quỹ đạo 1227.5963245
Độ bất thường trung bình 151.56601
Độ nghiêng quỹ đạo 2.28230
Kinh độ của điểm nút lên 193.54487
Acgumen của cận điểm 259.13677
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.2

16682 Donati (1994 FB) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 18 tháng 3 năm 1994 bởi M. Cavagna và V. Giuliani ở Sormano.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 16682 Donati
30-16682-donati-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)