User Tools

Site Tools


30-16683-alepieri-la-gi

Alepieri
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Luciano Tesi và Gabriele Cattani
Nơi khám phá San Marcello Pistoiese
Ngày khám phá 3 tháng 5 năm 1994
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 16683
Đặt tên theo Alessandro Pieri
Tên thay thế 1994 JY
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.6730953
Viễn điểm quỹ đạo 3.4026743
Độ lệch tâm 0.1200801
Chu kỳ quỹ đạo 1933.9951106
Độ bất thường trung bình 216.45529
Độ nghiêng quỹ đạo 3.89574
Kinh độ của điểm nút lên 94.04143
Acgumen của cận điểm 140.13281
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.8

16683 Alepieri (1994 JY) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 3 tháng 5 năm 1994 bởi Luciano Tesi và Gabriele Cattani ở San Marcello Pistoiese.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 16683 Alepieri
30-16683-alepieri-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)