User Tools

Site Tools


30-16700-seiwa-la-gi

Seiwa
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi T. Kobayashi
Nơi khám phá Oizumi
Ngày khám phá 22 tháng 2 năm 1995
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 16700
Tên thay thế 1995 DZ
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.1173575
Viễn điểm quỹ đạo 2.4282879
Độ lệch tâm 0.0684018
Chu kỳ quỹ đạo 1251.5458329
Độ bất thường trung bình 18.02972
Độ nghiêng quỹ đạo 3.82406
Kinh độ của điểm nút lên 42.08194
Acgumen của cận điểm 42.61299
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.3

16700 Seiwa (1995 DZ) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 22 tháng 2 năm 1995 bởi T. Kobayashi ở Oizumi.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 16700 Seiwa
30-16700-seiwa-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)