User Tools

Site Tools


30-16705-reinhardt-la-gi

Reinhardt
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi F. Borngen
Nơi khám phá Tautenburg
Ngày khám phá 4 tháng 3 năm 1995
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 16705
Tên thay thế 1995 EO8
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.2309502
Viễn điểm quỹ đạo 2.7287018
Độ lệch tâm 0.1003602
Chu kỳ quỹ đạo 1426.3635649
Độ bất thường trung bình 116.46082
Độ nghiêng quỹ đạo 7.03221
Kinh độ của điểm nút lên 14.72478
Acgumen của cận điểm 176.16292
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.4

16705 Reinhardt (1995 EO8) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 4 tháng 3 năm 1995, bởi F. Borngen ở Tautenburg.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 16705 Reinhardt
30-16705-reinhardt-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)