User Tools

Site Tools


30-16706-svojs-k-la-gi

16706 Svojsík là một tiểu hành tinh vành đai chính với chu kỳ quỹ đạo là 1766.7822191 ngày (4.84 năm).[1]

Nó được phát hiện ngày 30 tháng 7 năm 1995.

  1. ^ “JPL Small-Body Database Browser”. NASA. Truy cập ngày 17 tháng 5 năm 2008. 
30-16706-svojs-k-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)