User Tools

Site Tools


30-16711-ka-dar-la-gi

16711 Ka-Dar (tên chỉ định: 1995 SM29) là một tiểu hành tinh vành đai chính. Nó được phát hiện bởi Timur V. Kryachko ở the Engelhardt Observatory, Zelenchukskaya Station, gần Special Astrophysical Observatory of the Russian Academy of Science, Russia, ngày 16 tháng 9 năm 1995. Nó được đặt theo tên the Ka-Dar Observatory in Russia.

  • Danh sách các tiểu hành tinh: 16001–17000
  • NASA JPL Cơ sở dữ liệu thiên thể nhỏ 16711 Ka-Dar
30-16711-ka-dar-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)