User Tools

Site Tools


30-16714-arndt-la-gi

Arndt
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi F. Borngen
Nơi khám phá Tautenburg
Ngày khám phá 21 tháng 9 năm 1995
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 16714
Tên thay thế 1995 SM54
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.6227322
Viễn điểm quỹ đạo 3.0956280
Độ lệch tâm 0.0826978
Chu kỳ quỹ đạo 1765.8780272
Độ bất thường trung bình 250.68582
Độ nghiêng quỹ đạo 3.26145
Kinh độ của điểm nút lên 102.23045
Acgumen của cận điểm 232.53877
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.7

16714 Arndt (1995 SM54) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 21 tháng 9 năm 1995 bởi F. Borngen ở Tautenburg.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 16714 Arndt
30-16714-arndt-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)