User Tools

Site Tools


30-16744-antonioleone-la-gi

Antonioleone
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi L. Tesi
Nơi khám phá San Marcello Pistoiese
Ngày khám phá 23 tháng 7 năm 1996
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 16744
Tên thay thế 1996 OJ2
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.8114249
Viễn điểm quỹ đạo 3.0485539
Độ lệch tâm 0.2545544
Chu kỳ quỹ đạo 1383.5823275
Độ bất thường trung bình 358.95820
Độ nghiêng quỹ đạo 9.98094
Kinh độ của điểm nút lên 295.60274
Acgumen của cận điểm 78.93291
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.4

16744 Antonioleone (1996 OJ2) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 23 tháng 7 năm 1996 bởi L. Tesi ở San Marcello Pistoiese.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 16744 Antonioleone
30-16744-antonioleone-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)