User Tools

Site Tools


30-16745-zappa-la-gi

Zappa
Khám phá và chỉ định
Nơi khám phá Osservatorio San Vittore, Ý
Ngày khám phá 9 tháng 8 năm 1996
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 16745
Tên thay thế 1996 PF5
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.2596237
Viễn điểm quỹ đạo 2.9920097
Độ lệch tâm 0.1394587
Chu kỳ quỹ đạo 1554.1575333
Độ bất thường trung bình 13.06746
Độ nghiêng quỹ đạo 10.57646
Kinh độ của điểm nút lên 292.32537
Acgumen của cận điểm 273.53891
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.1

16745 Zappa (1996 PF5) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện vào ngày 9 tháng 8 năm 1996 ở Osservatorio San Vittore, Ý. Tiểu hành tinh này được đặt theo tên nhà thiên văn học người Ý, Giovanni Zappa.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 16745 Zappa
30-16745-zappa-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)