User Tools

Site Tools


30-16755-cayley-la-gi

Cayley
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi P. G. Comba
Nơi khám phá Prescott
Ngày khám phá 9 tháng 9 năm 1996
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 16755
Đặt tên theo Arthur Cayley
Tên thay thế 1996 RE1
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9001265
Viễn điểm quỹ đạo 3.2828037
Độ lệch tâm 0.2667752
Chu kỳ quỹ đạo 1523.7597315
Độ bất thường trung bình 232.76355
Độ nghiêng quỹ đạo 4.64518
Kinh độ của điểm nút lên 76.68851
Acgumen của cận điểm 330.21118
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.0

16755 Cayley (1996 RE1) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 9 tháng 9 năm 1996 bởi P. G. Comba ở Prescott.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 16755 Cayley
30-16755-cayley-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)