User Tools

Site Tools


30-16759-furuyama-la-gi

Furuyama
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi A. Nakamura
Nơi khám phá Kuma Kogen
Ngày khám phá 10 tháng 10 năm 1996
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 16759
Tên thay thế 1996 TJ7
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.2963314
Viễn điểm quỹ đạo 3.1858820
Độ lệch tâm 0.1622612
Chu kỳ quỹ đạo 1657.6289818
Độ bất thường trung bình 188.70532
Độ nghiêng quỹ đạo 4.47508
Kinh độ của điểm nút lên 197.60472
Acgumen của cận điểm 208.14839
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.5

16759 Furuyama (1996 TJ7) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 10 tháng 10 năm 1996 bởi A. Nakamura ở Kuma Kogen.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 16759 Furuyama
30-16759-furuyama-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)