User Tools

Site Tools


30-16760-masanori-la-gi

16760 Masanori là một tiểu hành tinh vành đai chính với chu kỳ quỹ đạo là 1531.8954679 ngày (4.19 năm).[1]

Nó được phát hiện ngày 11 tháng 10 năm 1996.

  1. ^ “JPL Small-Body Database Browser”. NASA. Truy cập ngày 6 tháng 6 năm 2008. 
30-16760-masanori-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)