User Tools

Site Tools


30-16761-hertz-la-gi

Hertz
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi V. Goretti
Nơi khám phá Pianoro
Ngày khám phá 3 tháng 10 năm 1996
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 16761
Đặt tên theo Heinrich Hertz
Tên thay thế 1996 TE8
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.1776371
Viễn điểm quỹ đạo 3.1480177
Độ lệch tâm 0.1822087
Chu kỳ quỹ đạo 1587.1316774
Độ bất thường trung bình 243.72964
Độ nghiêng quỹ đạo 12.24452
Kinh độ của điểm nút lên 171.76034
Acgumen của cận điểm 192.96972
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.8

16761 Hertz (1996 TE8) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 3 tháng 10 năm 1996 bởi V. Goretti ở Pianoro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 16761 Hertz
30-16761-hertz-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)