User Tools

Site Tools


30-16766-righi-la-gi

Righi
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi V. Goretti
Nơi khám phá Pianoro
Ngày khám phá 18 tháng 10 năm 1996
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 16766
Tên thay thế 1996 UP
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.4363586
Viễn điểm quỹ đạo 3.1043660
Độ lệch tâm 0.1205632
Chu kỳ quỹ đạo 1684.2373165
Độ bất thường trung bình 96.87752
Độ nghiêng quỹ đạo 9.52325
Kinh độ của điểm nút lên 155.90578
Acgumen của cận điểm 314.82571
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.4

16766 Righi (1996 UP) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 18 tháng 10 năm 1996 bởi V. Goretti ở Pianoro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 16766 Righi
30-16766-righi-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)