User Tools

Site Tools


30-16781-ren-n-la-gi

16781 Renčín là một tiểu hành tinh vành đai chính với chu kỳ quỹ đạo là 2056.6919128 ngày (5.63 năm).[1]

Nó được phát hiện ngày 12 tháng 12 năm 1996.

  1. ^ “JPL Small-Body Database Browser”. NASA. Truy cập ngày 17 tháng 5 năm 2008. 
30-16781-ren-n-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)