User Tools

Site Tools


30-16794-cucullia-la-gi

Cucullia
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi J. Ticha và M. Tichy
Nơi khám phá Klet
Ngày khám phá 2 tháng 2 năm 1997
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 16794
Tên thay thế 1997 CQ1
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.6907325
Viễn điểm quỹ đạo 3.7499027
Độ lệch tâm 0.1644512
Chu kỳ quỹ đạo 2110.7970258
Độ bất thường trung bình 47.91960
Độ nghiêng quỹ đạo 19.17055
Kinh độ của điểm nút lên 142.65436
Acgumen của cận điểm 268.54382
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.7

16794 Cucullia (1997 CQ1) là một tiểu hành tinh nằm phía ngoài của vành đai chính được phát hiện ngày 2 tháng 2 năm 1997 bởi J. Ticha và M. Tichy ở Klet.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 16794 Cucullia
30-16794-cucullia-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)