User Tools

Site Tools


30-16797-wilkerson-la-gi

Wilkerson
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi A. Boattini và L. Tesi
Nơi khám phá San Marcello Pistoiese
Ngày khám phá 7 tháng 2 năm 1997
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 16797
Tên thay thế 1997 CA17
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.7180020
Viễn điểm quỹ đạo 3.6788344
Độ lệch tâm 0.1502043
Chu kỳ quỹ đạo 2089.3024753
Độ bất thường trung bình 35.13456
Độ nghiêng quỹ đạo 7.83709
Kinh độ của điểm nút lên 283.87118
Acgumen của cận điểm 157.98605
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.4

16797 Wilkerson (1997 CA17) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 7 tháng 2 năm 1997 bởi A. Boattini và L. Tesi ở San Marcello Pistoiese.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 16797 Wilkerson
30-16797-wilkerson-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)