User Tools

Site Tools


30-16801-pet-npragensis-la-gi

16801 Petřínpragensis là một tiểu hành tinh vành đai chính với chu kỳ quỹ đạo là 1387.0446332 ngày (3.80 năm).[1]

Nó được phát hiện ngày 23 tháng 9 năm 1997.

  1. ^ “JPL Small-Body Database Browser”. NASA. Truy cập ngày 17 tháng 5 năm 2008. 
30-16801-pet-npragensis-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)