User Tools

Site Tools


30-16802-rainer-la-gi

Rainer
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi E. Meyer
Nơi khám phá Davidschlag Observatory, Linz
Ngày khám phá 25 tháng 9 năm 1997
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 16802
Tên thay thế 1997 SP3
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.8297399
Viễn điểm quỹ đạo 2.8548769
Độ lệch tâm 0.2188305
Chu kỳ quỹ đạo 1309.3764960
Độ bất thường trung bình 19.21285
Độ nghiêng quỹ đạo 7.31826
Kinh độ của điểm nút lên 1.12938
Acgumen của cận điểm 309.69502
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.8

16802 Rainer (1997 SP3) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 25 tháng 9 năm 1997 bởi E. Meyer ở Davidschlag Observatory, Linz.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 16802 Rainer
30-16802-rainer-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)