User Tools

Site Tools


30-16804-bonini-la-gi

Bonini
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Khảo sát tiểu hành tinh OCA-DLR
Nơi khám phá Caussols
Ngày khám phá 27 tháng 9 năm 1997
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 16804
Tên thay thế 1997 SX15
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9899879
Viễn điểm quỹ đạo 2.8628677
Độ lệch tâm 0.1798693
Chu kỳ quỹ đạo 1380.5415128
Độ bất thường trung bình 122.48681
Độ nghiêng quỹ đạo 10.42239
Kinh độ của điểm nút lên 23.85573
Acgumen của cận điểm 180.96977
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.1

16804 Bonini (1997 SX15) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 27 tháng 9 năm 1997 bởi Khảo sát tiểu hành tinh OCA-DLR ở Caussols.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 16804 Bonini
30-16804-bonini-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)