User Tools

Site Tools


30-16807-terasako-la-gi

Terasako
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi A. Nakamura
Nơi khám phá Kuma Kogen Astronomical Observatory
Ngày khám phá 12 tháng 10 năm 1997
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 16807
Tên thay thế 1997 TW25
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0376785
Viễn điểm quỹ đạo 2.5200227
Độ lệch tâm 0.1058306
Chu kỳ quỹ đạo 1256.5280998
Độ bất thường trung bình 307.92838
Độ nghiêng quỹ đạo 4.31323
Kinh độ của điểm nút lên 128.52984
Acgumen của cận điểm 339.39358
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.5

16807 Terasako (1997 TW25) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 12 tháng 10 năm 1997 bởi A. Nakamura ở Kuma Kogen Astronomical Observatory.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 16807 Terasako
30-16807-terasako-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)