User Tools

Site Tools


30-16809-gal-pagos-la-gi

16809 Galápagos
Tên
Tên Galápagos
Tên chỉ định 1997 US
Phát hiện
Người phát hiện H. van Gent
Ngày phát hiện 21 tháng 10 năm 1997
Thông số quỹ đạo
Kỷ nguyên 27 tháng 10 năm 2007 (JDCT 2454400.5)
Độ lệch tâm (e) 0.0608255
Bán trục lớn (a) 2.6446155 AU
Cận điểm quỹ đạo (q) 2.4837554 AU
Viễn điểm quỹ đạo (Q) 2.8054756 AU
Chu kỳ quỹ đạo (P) 4.30 a
Độ nghiêng quỹ đạo (i) 8.60092°
Kinh độ (Ω) 212.06196°
Acgumen (ω) 42.69051°
Độ bất thường trung bình (M) 278.23910°

16809 Galápagos là một tiểu hành tinh vành đai chính với chu kỳ quỹ đạo là 1570.8771935 ngày (4.30 năm).[1]

Nó được phát hiện ngày 21 tháng 10 năm 1997.

  1. ^ “JPL Small-Body Database Browser”. NASA. Truy cập ngày 25 tháng 4 năm 2008. 
30-16809-gal-pagos-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)