User Tools

Site Tools


30-16810-pavelaleksandrov-la-gi

Pavelaleksandrov
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi P. G. Comba
Nơi khám phá Prescott
Ngày khám phá 25 tháng 10 năm 1997
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 16810
Đặt tên theo Pavel Alexandrov
Tên thay thế 1997 UY2
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.7571219
Viễn điểm quỹ đạo 2.8582959
Độ lệch tâm 0.2385860
Chu kỳ quỹ đạo 1280.4716689
Độ bất thường trung bình 2.21888
Độ nghiêng quỹ đạo 10.43100
Kinh độ của điểm nút lên 222.58655
Acgumen của cận điểm 181.47693
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.2

16810 Pavelaleksandrov (1997 UY2) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 25 tháng 10 năm 1997 bởi P. G. Comba ở Prescott.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 16810 Pavelaleksandrov
30-16810-pavelaleksandrov-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)