User Tools

Site Tools


30-16817-onderli-ka-la-gi

16817 Onderlička là một tiểu hành tinh vành đai chính với chu kỳ quỹ đạo là 1383.8152201 ngày (3.79 năm).[1]

Nó được phát hiện ngày 30 tháng 10 năm 1997.

  1. ^ “JPL Small-Body Database Browser”. NASA. Truy cập ngày 17 tháng 5 năm 2008. 
30-16817-onderli-ka-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)