User Tools

Site Tools


30-16847-sanpoloamosciano-la-gi

Sanpoloamosciano
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi M. Mannucci và N. Montigiani
Nơi khám phá San Polo a Mosciano Observatory
Ngày khám phá 8 tháng 12 năm 1997
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 16847
Tên thay thế 1997 XK10
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.1207913
Viễn điểm quỹ đạo 3.0643971
Độ lệch tâm 0.1819810
Chu kỳ quỹ đạo 1524.7556145
Độ bất thường trung bình 200.89023
Độ nghiêng quỹ đạo 14.93986
Kinh độ của điểm nút lên 257.78821
Acgumen của cận điểm 152.19239
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.1

16847 Sanpoloamosciano (1997 XK10) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 8 tháng 12 năm 1997 bởi M. Mannucci và N. Montigiani ở San Polo a Mosciano Observatory.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 16847 Sanpoloamosciano
30-16847-sanpoloamosciano-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)