User Tools

Site Tools


30-16852-nuredduna-la-gi

Nuredduna
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Àngel López và R. Pacheco
Nơi khám phá Mallorca, Tây Ban Nha
Ngày khám phá 21 tháng 12 năm 1997
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 16852
Tên thay thế 1997 YP2
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.8377149
Viễn điểm quỹ đạo 2.6802443
Độ lệch tâm 0.1864845
Chu kỳ quỹ đạo 1240.1290892
Độ bất thường trung bình 85.88721
Độ nghiêng quỹ đạo 4.12630
Kinh độ của điểm nút lên 207.88952
Acgumen của cận điểm 168.61904
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.3

16852 Nuredduna (1997 YP2) là một tiểu hành tinh vành đai chính được Àngel López và R. Pacheco phát hiện vào ngày 21 tháng 12 năm 1997 tại Mallorca.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 16852 Nuredduna
30-16852-nuredduna-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)