User Tools

Site Tools


30-16856-banach-la-gi

Banach
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi P. G. Comba
Nơi khám phá Prescott
Ngày khám phá 28 tháng 12 năm 1997
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 16856
Đặt tên theo Stefan Banach
Tên thay thế 1997 YE8
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0401530
Viễn điểm quỹ đạo 2.8293092
Độ lệch tâm 0.1620623
Chu kỳ quỹ đạo 1387.6340223
Độ bất thường trung bình 339.51272
Độ nghiêng quỹ đạo 7.30463
Kinh độ của điểm nút lên 180.99873
Acgumen của cận điểm 191.01082
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.9

16856 Banach (1997 YE8) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 28 tháng 12 năm 1997 bởi P. G. Comba ở Prescott.

Nó được đặt theo tên Polish nhà toán học Stefan Banach.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 16856 Banach
30-16856-banach-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)