User Tools

Site Tools


30-16861-lipovetsky-la-gi

Lipovetsky
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi R. A. Tucker
Nơi khám phá Goodricke-Pigott Observatory
Ngày khám phá 27 tháng 12 năm 1997
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 16861
Tên thay thế 1997 YZ11
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.3986466
Viễn điểm quỹ đạo 2.8414752
Độ lệch tâm 0.0845073
Chu kỳ quỹ đạo 1549.0502902
Độ bất thường trung bình 306.59876
Độ nghiêng quỹ đạo 9.14851
Kinh độ của điểm nút lên 159.03719
Acgumen của cận điểm 170.14912
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.4

16861 Lipovetsky (1997 YZ11) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 27 tháng 12 năm 1997 bởi R. A. Tucker ở Goodricke-Pigott Observatory.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 16861 Lipovetsky
30-16861-lipovetsky-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)